Διάφορα έργα

  • Μελέτη βελτίωσης συνφ σταθμού Αμυνταίου – Φιλώτα και Μελίτης.
  • Ισχυρά και ασθενή ρεύματα και πυρανίχνευσης για τον ΥΠΑΔ κεντρικής Αθήνας και βελτίωση του συντελεστή ισχύος με χρήση πυκνωτών για τον ΥΠΑΔ Κεντρικής Αθήνας.
  • Ηλεκτρολογικές εργασίες σε απολογιστική βάση με SIEMENS (Σύμβαση 025/07).
  • Προμήθεια, εγκατάσταση, δοκιμές, θέση σε λειτουργία συστήματος αυτοματισμού αντλιοστασίων ακαθάρτων οικισμού Καρυδίτσας Κοζάνης –αυτοματισμός αντλιοστασίου Α1 και Α2 με κέντρο ελέγχου, αναμεταδότες και συστήματα αυτόματης αποστολής SMS.
  • Ηλεκτρολογική εγκατάσταση ισχύος μέσης και χαμηλής τάσης του Μύλου Τσιμέντου 07 στο εργοστάσιο ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΧΑΛΥΨ Ασπρόπυργου (ΑΝΑΔΟΧΟΣ SIEMENS Α.Ε.).
  • Κατασκευή ταινιογέφυρας και καδοαλλύσσου μεταφοράς κλίνκερ στο Μηλάκι Ευβοίας (ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΙΝΤΡΑΚΑΤ Α.Ε.).
  • Διεξαγωγή εργασιών τηλεσήμανσης στην Κοινοπραξία Γέφυρα «ΡΙΟ – ΑΝΤΙΡΙΟ».
  • Ανέγερση Η/Μ εξοπλισμού του ΚΥΤ 400 ΚV στο εργοστάσιο ΗΡΩΝ Θήβα.

Ενδεικτικοί συνεργάτες

Elesis

Μπήτρος Α.Ε.

Artur Küpper GmbH & Co. KG.

Ενδεικτικοί πελάτες

ΔΕΗ Α.Ε.

Άκτωρ

Ιntrakat

Ενδεικτικοί πελάτες

Terna

Siemens

ΑΕΓΕΚ

ABB