Υποστηρικτικές εργασίες - συντηρήσεις σε ορυχεία και ΑΗΣ

  • Υποστηρικτικές ηλεκτρολογικές εργασίες στον τομέα συντήρησης του ΑΗΣ Καρδιάς.
  • Επίβλεψη, έλεγχος, συντήρηση και επισκευή εσωτερικών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων κίνησης του Κλιμακίου μεταλλικών κατασκευών Αλιβερίου.
  • Μηχανολογικές εργασίες ετήσιων συντηρήσεων εκσκαφέων KRUPP 2300 & ETEKA 1760 στο ΟΝΠ για τα έτη 2008-2009.

Ενδεικτικοί συνεργάτες

Elesis

Μπήτρος Α.Ε.

Artur Küpper GmbH & Co. KG.

Ενδεικτικοί πελάτες

ΔΕΗ Α.Ε.

Άκτωρ

Ιntrakat

Ενδεικτικοί πελάτες

Terna

Siemens

ΑΕΓΕΚ

ABB