Εγκατάσταση πυρόσβεσης-πυρανίχνευσης στον ΥΗΣ Πολυφύτου

  • Συμπληρωματικά Η/Μ συστήματα πυρόσβεσης ΥΗΣ Πολυφύτου.
  • Εγκατάσταση νέου συστήματος πυρόσβεσης ΥΗΣ Πολυφύτου-εγκατάσταση μόνιμου υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου και φορητών μέσων πυρόσβεσης.

Ενδεικτικοί συνεργάτες

Elesis

Μπήτρος Α.Ε.

Artur Küpper GmbH & Co. KG.

Ενδεικτικοί πελάτες

ΔΕΗ Α.Ε.

Άκτωρ

Ιntrakat

Ενδεικτικοί πελάτες

Terna

Siemens

ΑΕΓΕΚ

ABB