Μηχανολογική ανέργεση ταινιοδρόμων Λιγντικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας

Η Α. Έκκεντρο στα πλαίσια της συνεργασίας της με την ΙΝΤΡΑΚΑΤ Α.Ε. έχει αναλάβει και εκτελεί την Μηχανολογική Ανέγερση διάφορων Έργων στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας.

  • Κατασκευή ταινιογέφυρων και πλαισίων και ανέγερση μηχανολογικού εξοπλισμού Τ/Δ του τρίτου υποκλάδου απόθεσης (21,31,41,32) του ορυχείου Μαυροπηγής (Σύμβαση ΔΜΑΟΡ 65).
  • Κατασκευή και ανέγερση ανοιγόμενων σκεπάστρων ταινιοδρόμων τέφρας Β-1200 ΜΜ ορυχείου νότιου πεδίου(Σύμβαση ΔΜΑΟΡ 69).
  • Μετασκευή, κατασκευή, ανέγερση δύο προωθούμενων κεφαλών Τ/Δ Β=1800 ΜΜ και κατασκευή συμπληρωματικού εξοπλισμού για νέο κόμβο ορυχείου πεδίου Καρδίας-τομέας 6 λιγνιτικού κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (Σύμβαση ΔΜΑΟΡ 102).
  • Μηχανολογική ανέγερση ταινιογέφυρων 36m υπεράνω του ρέματος Σούλου (Σύμβαση ΔΜΑΟΡ 5278612).
  • Κατασκευή και ανέγερση τριών (3) σταθμών κίνησης (κεφαλές) και τριών σταθμών επιστροφής (Ουρές) ταινιοδρόμων Β=2400 για το Ορυχείο Νοτιοδυτικού Πεδίου (Υψηλάντη). (Σύμβαση ΔΜΑΟΡ 5278628)

Ενδεικτικοί συνεργάτες

Elesis

Μπήτρος Α.Ε.

Artur Küpper GmbH & Co. KG.

Ενδεικτικοί πελάτες

ΔΕΗ Α.Ε.

Άκτωρ

Ιntrakat

Ενδεικτικοί πελάτες

Terna

Siemens

ΑΕΓΕΚ

ABB