Ηλεκτρολογικές Εργασίες στην κατασκευή τρένων στα ναυπηγεία Σκαραμαγκά

  • Ηλεκτρολογικές εργασίες στην κατασκευή βαγονιών με την Εταιρία Τροχαίου Υλικού Ελλάδος
  • Ηλεκτρολογικές εργασίες στην κατασκευή βαγονιών και τρένων με την εταιρεία Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε.
  • Ηλεκτρολογικές εργασίες στην κατασκευή τρένων στα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά με την εταιρεία TEMOINSA HELLAS Ε.Π.Ε.

Ενδεικτικοί συνεργάτες

Elesis

Μπήτρος Α.Ε.

Artur Küpper GmbH & Co. KG.

Ενδεικτικοί πελάτες

ΔΕΗ Α.Ε.

Άκτωρ

Ιntrakat

Ενδεικτικοί πελάτες

Terna

Siemens

ΑΕΓΕΚ

ABB