Επεκτάσεις του Μετρό της Αθήνας

Από το 2006 έως σήμερα η Εταιρεία,με γνώμονα την πολύχρονη εμπειρία των στελεχών της, έχει αναλάβει ένα μεγάλο τμήμα των Ηλεκτρομηχανολογικών κατασκευών στις επεκτάσεις του Μετρό της Αθήνας. Ως Υπεργολάβοι των Εταιρειών ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΚΤΟΡ Α.Τ.Ε.-Ι.Χ. ΚΑΛΟΓΡΙΤΣΑΣ Α.Ε., SIEMENS Α.Ε, ΙΝΤΡΑΚΑΤ Α.Ε., ΤΕRΝΑ Α.Ε., ΑΕΓΕΚ Α.Ε. και ALSTON η Α. ΕΚΚΕΝΤΡΟ έχει εκτελέσει τα παρακάτω Έργα.

  • Εγκατάσταση ηλεκτρολογικών συστημάτων στην επέκταση του Μετρό της Αθήνας στο σταθμό ΧΟΛΑΡΓΟΣ.
  • Εγκατάσταση των εσχαρών διανομής ισχύος, φωτισμού και ασθενών ρευμάτων, των καλωδίων ισχύος, φωτισμού και ασθενών ρευμάτων, των φωτιστικών πριζών και διακοπτών, του δικτύου γειώσεων, του εξοπλισμού Υ/Σ ισχύος βοηθητικών καταναλώσεων, του δικτύου του συστήματος αυτoματισμού BMS - ECS στις επεκτάσεις του Μετρό προς Αιγάλεω, Αγ. Αντώνιο, Δουκίσσης Πλακεντίας, Ηλιούπολη, Αμαξοστάσιο του Μετρό Δουκίσσης Πλακεντίας.
  • Εγκατάσταση (συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς, σύνδεσης, εκτέλεσης δοκιμών και της προμήθειας υλικών) των καλωδίων Μέσης Τάσης, των καλωδίων συνεχούς ρεύματος για την τροφοδοσία ισχύος έλξης, τον εξοπλισμό ισχύος έλξης των υποσταθμών και εσοχών καθώς και του εξοπλισμού Μέσης Τάσης των υποσταθμών ισχύος βοηθητικών καταναλώσεων, των συστημάτων κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης CCTV, μεγαφώνων PA, ρολογιών, διακοπής ρεύματος έλξης TCR, Αυτόματων και απευθείας τηλεφώνων και Γενικής απόζευξης ρεύματος Έλξης General Release στις επεκτάσεις του Μετρό προς Αιγάλεω, Αγ. Αντώνιο, Δουκίσσης Πλακεντίας, Ηλιούπολη, Αμαξοστάσιο του Μετρό Δουκίσσης Πλακεντίας.
  • Εγκατάσταση συστήματος PRCs στους σταθμούς μετρό Αιγάλεω, Βοτανικό και Ελεώνα.
  • Eγκατάσταση oμoαξονικού ακτινοβολούντος καλωδίου LCX στην επέκταση του μετρό προς Αιγάλεω.
  • Ηλεκτρολογική ανέγερση συστημάτων έλξης των ηλεκτρονικών συστημάτων του σταθμού και μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση και δοκιμή των τοπικών μονάδων PRCs στο σταθμό Χολαργό.
  • Προπαρασκευαστικές εργασίες διακοπής τούνελ και έναρξης κατασκευής σταθμού Aγίας Παρασκευής.
  • Εγκατάσταση ηλεκτρικού συστήματος έλξης συρμών στον σταθμό Νομισματοκοπείο.
  • Ηλεκτρολογική ανέγερση συστήματος έλξης και PRCs και ηλεκτρολογική ενέγερση κτιριακού συγκροτήματος για επισκευή συρμών στο αμαξοστάσιο Ελαιώνα.

Στο πλαίσιο της τεράστιας Εμπειρίας που έχουμε αναπτύξει στην κατασκευή των Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του Μετρό εκτελούμε με τις Αναδόχους Εταιρείες συμβάσεις για τις νέες επεκτάσεις προς Ανθούπολη, Χαϊδάρι και Ελληνικό.

Ενδεικτικοί συνεργάτες

Elesis

Μπήτρος Α.Ε.

Artur Küpper GmbH & Co. KG.

Ενδεικτικοί πελάτες

ΔΕΗ Α.Ε.

Άκτωρ

Ιntrakat

Ενδεικτικοί πελάτες

Terna

Siemens

ΑΕΓΕΚ

ABB